Uncategorized

Fundacja Ramtamtam

Posted on

Celem Fundacji jest:  – wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych, – promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć, – wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką, – promocja twórców i dzieł muzycznych, – wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką, – wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla […]