Fundacja Ramtamtam

Celem Fundacji jest:

 wspieranie aktywności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych,

promocja i upowszechnianie wiedzy na temat muzyki, twórców muzycznych i ich osiągnięć,

wspieranie realizacji i produkcji muzycznych oraz działań związanych z muzyką,

promocja twórców i dzieł muzycznych,

wspieranie kształcenia osób związanych z muzyką,

wszelkiego rodzaju pomoc (logistyczna, merytoryczna) dla osób, zespołów oraz instytucji zajmujących się działalnością muzyczną i kulturalną,

działalność informacyjna i promocyjna przedsięwzięć Fundacji,

inspirowanie muzyków i zespołów muzycznych do tworzenia muzyki.