Uwaga! Problem z serwerami mailowymi!

Uwaga! Pojawił się problem z pocztą fundacja@ramtamtam.com. Staramy się go jak najszybciej usunąć. Jeżeli będziecie mieli problem z wysłaniem zgłoszenia, to skorzystajcie z adresu ramtamtam@ramtamtam.pl